SON KOLEKSIYONCU

Doğal afetler ve savaşların getirdiği yıkımlar sonucunda dünyadaki kaynaklar neredeyse yok olmak üzeredir. Açlık ve susuzluğun neden olduğu hastalıklar yüzünden insan nüfusu azalır ve gücünü yitirir. Tüm bu yaşananların ortaya çıkardığı kaosu kontrol altına almak için uygulanan karartmanın ardından dünyanın ve insanların düzeni değişmeye başlar. Artık kısıtlı bir alanda, çok kıt kaynaklarla hayatta kalma mücadelesi veren insanlığın düzenini bir zamanlar kendisine hizmet etmesi için yarattığı yapay zekâ sağlamaktadır. İnsanlık yeni düzene hızla uyum sağlar, “geçmiş” sanki hiç yokmuş gibi karanlığa dönüşür. Yetişkinler ve gençler madenlerde çalışmakta, çocuklar ailelerinden ayrı büyümekte, eğitilmekte, tarlada ya da fabrikada çalışmalarına rağmen karınlarını bile zor doyurmaktadırlar. Ebeveynlerinden alınan ya da ebeveynleri tarafından hayatta kalmaları için birim adı verilen yerleşmelere bırakılan çocuklar, eğitmen antropoidler tarafından büyütülür.

Her birimde “Disiplin” adı verilen ve çocuklara birimde uyulması gereken kuralların, basit sözcük ve rakamların, yapacakları işlerin öğretildiği okullar vardır. Eğitmen antropoidler; çalışmaya ve yaşamaya hazır olduğuna karar verdiklerinde, çocuklar bağımsız evlerinde yaşamaya, fabrika ya da tarlalarda çalışmaya başlarlar. Çocukların yaşamı da yetişkinler gibi sürekli gözetim altındadır. Muhbir toplar, etraftan sürekli görüntüler biriktirir, kontrol görevlisi antropoidlerse kurala uymayanları tespit ederlerse hemen cezalandırırlar. Bilgi ve bilmek kavramıyla birlikte kitaplar da çoktan unutulmuştur. Çocuklar ne bir kitap görmüşler ne de geçmişte böyle bir şey olduğunu duymuşlardır. Kitapların varlığından bile haberdar değillerdir. Geçmişte, karartmanın ilk zamanlarında kitapların ortadan kalkmasının yaratacağı tehlikeyi fark eden ve kendilerine “Kitap Koleksiyoncusu” diyen bir grup, kitapların yeryüzünden silinmemesi için uğraşmış ancak zamanla onlar da yok olup gitmiştir. Topladığı tüm kitapları ıssız bir adada antropoit ve muhbir toplardan gizlemeye çalışan tek bir Koleksiyoncu kalmıştır. Koleksiyoncu yıkıntılar arasında kitap ararken tesadüfen kimsesiz bir çocukla karşılaşmış, onu yanına alarak topladığı kitapları gizlediği adaya getirmiştir.

Çocuk büyümüş, okumak ve kitaplar hakkında Koleksiyoncudan birçok şey öğrenmiştir. Ancak Koleksiyoncunun adaya getirdiği kitaplar gün geçtikçe azalmıştır. Ve bir gün adadan kitap toplamak için ayrılan Koleksiyoncu geri dönmemiştir. O ÖZET zaman çocuk, Koleksiyoncunun ona bu durumda ne yapması gerektiğini bildiren “Eğer adaya dönmezsem ve tehlikeli bir durum olduğunu hissedersen...” sözlerini hatırlamıştır. Koleksiyoncunun dediği gibi tehlikenin iyice arttığını hissettiği bir gün suda batmayacak ve zarar görmeyecek bir şekilde paketlenmiş üç adet farklı ve özel kitabı, adanın üç farklı noktasından gizlice denize bırakmıştır. Üç paketten birincisi deniz kenarında kardeşlerini ve kendini doyurabilmek için balık avlamaya çalışan Siro adında bir çocuğun eline geçer. Siro, içinde “Yeni Dünya’nın Muhafızları” adlı kitabın bulunduğu paketi kontrol görevlisi antropoidlerden ve muhbir toplardan gizleyerek ablası Ela ile yaşadığı evlerine götürür.

Proje Koordinatörü:
DR. NİLAY YILMAZ
Etkinliği Hazırlayan:
GÜLNAZ BEKAR
ETKİNLİK UYGULAMALARI

Nedir?
Kitaplarla ilgili okuma, yazma ve düşünme çalışmalarını içeren etkinlik dosyalarıdır. Çalışmalar uzaktan eğitimde kullanılabilecek etkileşimli çevrimiçi uygulama önerileriyle de desteklenmektedir.

Kim? Nerede?
Örgün, yaygın ve sargın eğitimde okuma çalışmaları yapan eğitmen, kolaylaştırıcı ve yürütücü olarak çalışan eğitimciler, kütüphaneciler, okuma kulübü yöneticileri ve ebeveynler içindir.

Okullarda, kütüphanelerde, okuma kulüplerinde, tasarım ve beceri atölyelerinde, STK’larda, okuma projelerinde, okuma atölyelerinde vb. okumanın olduğu her yerde kullanılabilecek çalışmalardır.

Ne Zaman?
Türkçe ve edebiyat derslerinde, kütüphanede serbest okuma saatlerinde, okuma kulüplerinde vb. kitapların amaç ve araç olarak kullanıldığı her yerde her zaman uygulanabilir.

Neden?
Okuma uygulamalarımız çocukların yaratıcı okuma, yaratıcı yazma ve düşünme becerilerini geliştirmeyi, onlara okuma heyecanı kazandırmayı ve onları farklı okuma teknikleriyle buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca okuma sürecini yürütecek yetişkinlere yaratıcı düşünme ve okuma çalışmalarında pedagojik açıdan rehberlik etmeyi, kişisel ve mesleki gelişimlerine güçlendirecek alternatif öğretim yöntemler ve yeni nesil sorularla onları tanıştırmayı ve bunları kendi amaçlarına göre yapılandırmalarına destek olmayı da amaçlıyor.

Nasıl?
Her kitap dosyası en az dokuz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma ayrıntılı yönergelerle açıklanıyor. Kitabı okumadan önce, kitabı okurken ve kitabı okuduktan sonra yapılabilecek uygulamalar içinden istediklerinizi seçebilir, yönergeleri ve uygulayıcı notlarını adım adım takip ederek tüm çalışmaları kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulamaları bizim önerdiğimiz yaş grupları dışında da kullanabilir, kitap ve etkinlik seçimlerinizi çalıştığınız grubun okuma ilgilerini, etkinliklerin genel ve özel kazanımlarını dikkate alarak da yapabilirsiniz.

ETKİNLİKLERİN AKIŞ İÇERİĞİ
Etkinlik dosyalarımızın ilk sayfasında kitabın künyesini, etkinliği hazırlayan uzmanın ismini, etkinlikte yer alan uygulamaların kapsadığı ana temaları ve o etkinliğe ait anahtar sözcükleri göreceksiniz.

Sonraki sayfada kazanım listesine yer verdik. Bunlar o etkinlik dosyasında yer alan tüm uygulamaların hedeflediği genel kazanımlardır. Her uygulamanın odaklandığı özel kazanımlar ise o uygulamanın başında ayrıca belirtilmektedir. Malzeme ya da başka ön hazırlık gerektiren çalışmalarla ilgili özel bilgiler etkinliğin başındaki açıklamalarda yer alıyor. Sonraki bölümde ise kitabın ayrıntılı özetini göreceksiniz.

Etkinlikler okuma sürecinin tamamını kapsıyor. Bazıları kitabı OKUMA ÖNCESİNDE, bazıları OKUMA SIRASINDA, bazıları da kitabı OKUDUKTAN SONRA yapılacak çalışmalardır. Programınızda kitabı okumaya ayırdığınız süreye bağlı olarak bu çalışmalar içinden istediklerinizi seçip uygulayabilirsiniz. Bütüncül olarak hepsi kitabın genel temasına ve iletisine hizmet etse de her biri ayrıca birbirinden bağımsız etkinliklerdir. Özellikle “kitabı okuduktan sonra” yapılacak etkinlikler, kitabı ya da kitapta ele alınan konuları yaşamla ve başka disiplinlerle ilişkilendirilen uygulamalardır. Bunları tasarım ve beceri atölyelerindeki tümleşik uygulamalarda ya da proje odaklı çalışmalarda kullanabilirsiniz.

Bazı etkinliklerimizin kendi içinde birkaç aşamadan oluştuğunu göreceksiniz. Bunlar birbirine bağlı, basitten karmaşığa doğru yapılandırılmış katmanlı çalışmalardır. Çalışma içindeki aşamalar adım adım derinleştiği için aşamaları atlamadan kullanmanız çalışmanın etkinliğini artıracaktır.

Bazı çalışmalarımız ise “Ön Değerlendirme” ve “Son Değerlendirme” gibi aynı etkinliğin hem kitabı okumadan önce hem de okuduktan sonra yapılmasıyla anlam kazanacak karşılaştırmalı uygulamalardır. Bazen de değerlendirmeler “Ara Değerlendirme” formatında o etkinliğin içinde sorularla yapılandırılan basamaklardan biri olarak tasarlanmıştır. Etkinliklerin “Uygulayıcıya Not” bölümünde ise o çalışmayla ilgili vurgulara ya da alternatif uygulama önerilerine yer verdik.