ENDIŞE AĞACI

İki kız kardeş olan Juliet ve Ophelia anne ve babalarıyla birlikte yaşar. Anneleri psikolog, babaları bilim insanı olan kızların, bir de evlerinin arka bahçesinde yaşayan babaanneleri vardır. Juliet koleksiyon yapmayı ya da koleksiyonu yapılabilecek şeyleri listelemeyi çok sever. Özellikle kardeşiyle bir sorun yaşadığında ya da bir şeye sinirlendiğinde koleksiyonlarını çıkarıp düzenler veya yapılacaklar listesini kontrol eder. Kardeşiyle tartıştığı bir gün annesi artık iki kardeşin odasını ayırmaya ve Juliet’in, babasının araştırma atölyesi olarak kullandığı odaya geçmesine karar verir.

Böylece Juliet o odaya yerleşir. Bu odanın çok eskiden babaannesine ait olduğunu öğrendiğinde şaşırır. Odanın duvar kâğıdını söktüğünde duvarda bir ağaç resmi ile karşılaşır. Babaannesi ona bu ağacın “Endişe Ağacı” olduğunu söyler. Ağacın dallarındaki her hayvanın bir endişeyi temsil ettiğini, çocukluğunda bu hayvanların ona destek olduğunu anlatır. Gün sonunda onun da tüm endişelerini bu ağacın dallarına asıp uyursa rahatlayabileceğinden bahseder. O günden sonra bu hayvanlar artık Juliet’in de can dostları olmuştur.

Juliet’in okulunda Lindsay adında iyi anlaştığı bir arkadaşı vardır, daha sonra Gemma da onlara katılır. Ancak Lindsay ile Gemma pek anlaşamazlar. Bir de onları sürekli kızdırmaya çalışan Hugh vardır. Okulda günler zor geçerken bir de çocuklar arasında “En Sıra Dışı Koleksiyon Yarışması” telaşı başlamıştır. Juliet, bir yandan Lindsay ve Gemma’nın onun en iyi arkadaşı olmak için itişmelerine üzülürken öte yandan da evde anne babasının oda yüzünden tartışmalarına seyirci olmaktadır. Tüm bunlar Juliet’in kendisini suçlu hissetmesine yol açar. Hem evde hem de okulda yaşadığı olaylar ona gittikçe ağır gelmeye başlar. Duygularını gün sonunda endişe ağacına asıp endişelerini ağaçtaki hayvanlarla paylaştıkça rahatlar, uykuları derinleşir, ruhu dinlenir. Sorunlara kafasını takmadığında her şeyin kolaylıkla çözüldüğünü gördükçe ve krizlerin üstesinden gelebilecek becerileri olduğunu keşfettikçe Juliet için yaşam güzelleşmeye başlar.

Proje Koordinatörü:
DR. NİLAY YILMAZ
Etkinliği Hazırlayan:
ASLI ŞİŞMAN
ETKİNLİK UYGULAMALARI

Nedir?
Kitaplarla ilgili okuma, yazma ve düşünme çalışmalarını içeren etkinlik dosyalarıdır. Çalışmalar uzaktan eğitimde kullanılabilecek etkileşimli çevrimiçi uygulama önerileriyle de desteklenmektedir.

Kim? Nerede?
Örgün, yaygın ve sargın eğitimde okuma çalışmaları yapan eğitmen, kolaylaştırıcı ve yürütücü olarak çalışan eğitimciler, kütüphaneciler, okuma kulübü yöneticileri ve ebeveynler içindir.

Okullarda, kütüphanelerde, okuma kulüplerinde, tasarım ve beceri atölyelerinde, STK’larda, okuma projelerinde, okuma atölyelerinde vb. okumanın olduğu her yerde kullanılabilecek çalışmalardır.

Ne Zaman?
Türkçe ve edebiyat derslerinde, kütüphanede serbest okuma saatlerinde, okuma kulüplerinde vb. kitapların amaç ve araç olarak kullanıldığı her yerde her zaman uygulanabilir.

Neden?
Okuma uygulamalarımız çocukların yaratıcı okuma, yaratıcı yazma ve düşünme becerilerini geliştirmeyi, onlara okuma heyecanı kazandırmayı ve onları farklı okuma teknikleriyle buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca okuma sürecini yürütecek yetişkinlere yaratıcı düşünme ve okuma çalışmalarında pedagojik açıdan rehberlik etmeyi, kişisel ve mesleki gelişimlerine güçlendirecek alternatif öğretim yöntemler ve yeni nesil sorularla onları tanıştırmayı ve bunları kendi amaçlarına göre yapılandırmalarına destek olmayı da amaçlıyor.

Nasıl?
Her kitap dosyası en az dokuz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma ayrıntılı yönergelerle açıklanıyor. Kitabı okumadan önce, kitabı okurken ve kitabı okuduktan sonra yapılabilecek uygulamalar içinden istediklerinizi seçebilir, yönergeleri ve uygulayıcı notlarını adım adım takip ederek tüm çalışmaları kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulamaları bizim önerdiğimiz yaş grupları dışında da kullanabilir, kitap ve etkinlik seçimlerinizi çalıştığınız grubun okuma ilgilerini, etkinliklerin genel ve özel kazanımlarını dikkate alarak da yapabilirsiniz.

ETKİNLİKLERİN AKIŞ İÇERİĞİ
Etkinlik dosyalarımızın ilk sayfasında kitabın künyesini, etkinliği hazırlayan uzmanın ismini, etkinlikte yer alan uygulamaların kapsadığı ana temaları ve o etkinliğe ait anahtar sözcükleri göreceksiniz.

Sonraki sayfada kazanım listesine yer verdik. Bunlar o etkinlik dosyasında yer alan tüm uygulamaların hedeflediği genel kazanımlardır. Her uygulamanın odaklandığı özel kazanımlar ise o uygulamanın başında ayrıca belirtilmektedir. Malzeme ya da başka ön hazırlık gerektiren çalışmalarla ilgili özel bilgiler etkinliğin başındaki açıklamalarda yer alıyor. Sonraki bölümde ise kitabın ayrıntılı özetini göreceksiniz.

Etkinlikler okuma sürecinin tamamını kapsıyor. Bazıları kitabı OKUMA ÖNCESİNDE, bazıları OKUMA SIRASINDA, bazıları da kitabı OKUDUKTAN SONRA yapılacak çalışmalardır. Programınızda kitabı okumaya ayırdığınız süreye bağlı olarak bu çalışmalar içinden istediklerinizi seçip uygulayabilirsiniz. Bütüncül olarak hepsi kitabın genel temasına ve iletisine hizmet etse de her biri ayrıca birbirinden bağımsız etkinliklerdir. Özellikle “kitabı okuduktan sonra” yapılacak etkinlikler, kitabı ya da kitapta ele alınan konuları yaşamla ve başka disiplinlerle ilişkilendirilen uygulamalardır. Bunları tasarım ve beceri atölyelerindeki tümleşik uygulamalarda ya da proje odaklı çalışmalarda kullanabilirsiniz.

Bazı etkinliklerimizin kendi içinde birkaç aşamadan oluştuğunu göreceksiniz. Bunlar birbirine bağlı, basitten karmaşığa doğru yapılandırılmış katmanlı çalışmalardır. Çalışma içindeki aşamalar adım adım derinleştiği için aşamaları atlamadan kullanmanız çalışmanın etkinliğini artıracaktır.

Bazı çalışmalarımız ise “Ön Değerlendirme” ve “Son Değerlendirme” gibi aynı etkinliğin hem kitabı okumadan önce hem de okuduktan sonra yapılmasıyla anlam kazanacak karşılaştırmalı uygulamalardır. Bazen de değerlendirmeler “Ara Değerlendirme” formatında o etkinliğin içinde sorularla yapılandırılan basamaklardan biri olarak tasarlanmıştır. Etkinliklerin “Uygulayıcıya Not” bölümünde ise o çalışmayla ilgili vurgulara ya da alternatif uygulama önerilerine yer verdik.