ROBOTUM ZEYTİN

Uğur ve ailesinin yaşadıkları yerde savaş çıktığından hayat şartları zorlaşmış, babası artık işini yapamaz hâle gelmiştir. Bu yüzden o bölgeden ayrılıp Uğur’un amcasının evine gitmeye karar verirler. Robot Zeytin, başka şehirlerden gönderilen oyuncak yardımları ile Uğur’a gelen bir hediyedir. Uğur, hediyeyi gönderen Umut’un adından, onun yazdığı mektuptan ve Zeytin’le ilgili anlattığı hikâyeden çok etkilenmiştir. O günden sonra robotu Zeytin, Uğur’un en iyi arkadaşı ve oyuncağı olmuştur. Zeytin ağaçlarının insanların yaralarını iyileştirecek şifaya sahip olması Uğur’a umut verir. Ancak robotu Zeytin’i yanına alamadan evlerinden ayrılmak zorunda kalmaları Uğur’u mutsuz eder. Aklı Zeytin’de kalmıştır. Bir gün ailesiyle birlikte evlerinin olduğu yere giderler. Savaşın o bölgedeki her şeyi yıktığını görürler. Uğur ve ailesi evlerine girip ihtiyaç duydukları eşyaları alır. Uğur sonunda robotu Zeytin’e de kavuşur.

Savaşın etkileri artınca Uğur’un amcası ve ailesi başka bir şehre taşınma kararı alır. Uğur için daha da zor günler başlar çünkü yeni taşındıkları şehirdeki çocuklar onu aralarına almak istemezler, sadece Mustafa adında bir çocuk Uğur’la yakınlaşır. Bir gün çocuklardan biri Uğur’a saldırınca Uğur artık onlarla bir arada olamayacağını düşünür. Robotu Zeytin’le birlikte savaşı bitireceğine inanır. Bununla ilgili bir hikâye kurgular. Bu hikâyesinde zeytin ağacının mitolojik öyküsü de vardır. Bunu ailesine anlattığında annesi ve babası onun için endişelenir çünkü Uğur artık kendi yarattığı o hikâye içinde yaşamaya başlamıştır. Ailesi bir uzmandan yardım almak için Uğur’u bir psikoloğa götürür. Doktoruyla yaptığı görüşmeler ve paylaşımlar sonucunda Uğur bu hikâyenin kendi zihninin oyunu olduğunu ve düşündüğü şeylerin aslında gerçek olmadığını fark eder. Zihninin savaş ortamıyla ve yaşadıklarıyla baş edemediği için bu hikâyeleri yarattığını anlayan Uğur, hissettiği utanç ve kızgınlık duygusu içinde robotu Zeytin’i bir daha görmek istemez. Okula gitmeyi ve Zeytin’le oynamayı da bırakan Uğur zor zamanlar geçirmektedir. Doktoru ile devam eden görüşmelerine bir gün Uğur’un öğretmeni de katılır. Doktor, öğretmene drama yöntemlerini kullanmasını önerir. Bu öneri hem Uğur’un içinde bulunduğu sürece hem de diğer çocukların ona yönelik yaklaşımlarının çözümüne faydalı olacaktır. Böylece drama öğretmeni ile başlayan oyunsu çalışmalar herkesi yeni bir döneme ve arkadaşlık sürecine taşır 

Proje Koordinatörü:
DR. NİLAY YILMAZ
Etkinliği Hazırlayan:
ASLI ŞİŞMAN
ETKİNLİK UYGULAMALARI

Nedir?
Kitaplarla ilgili okuma, yazma ve düşünme çalışmalarını içeren etkinlik dosyalarıdır. Çalışmalar uzaktan eğitimde kullanılabilecek etkileşimli çevrimiçi uygulama önerileriyle de desteklenmektedir.

Kim? Nerede?
Örgün, yaygın ve sargın eğitimde okuma çalışmaları yapan eğitmen, kolaylaştırıcı ve yürütücü olarak çalışan eğitimciler, kütüphaneciler, okuma kulübü yöneticileri ve ebeveynler içindir.

Okullarda, kütüphanelerde, okuma kulüplerinde, tasarım ve beceri atölyelerinde, STK’larda, okuma projelerinde, okuma atölyelerinde vb. okumanın olduğu her yerde kullanılabilecek çalışmalardır.

Ne Zaman?
Türkçe ve edebiyat derslerinde, kütüphanede serbest okuma saatlerinde, okuma kulüplerinde vb. kitapların amaç ve araç olarak kullanıldığı her yerde her zaman uygulanabilir.

Neden?
Okuma uygulamalarımız çocukların yaratıcı okuma, yaratıcı yazma ve düşünme becerilerini geliştirmeyi, onlara okuma heyecanı kazandırmayı ve onları farklı okuma teknikleriyle buluşturmayı hedefliyor. Ayrıca okuma sürecini yürütecek yetişkinlere yaratıcı düşünme ve okuma çalışmalarında pedagojik açıdan rehberlik etmeyi, kişisel ve mesleki gelişimlerine güçlendirecek alternatif öğretim yöntemler ve yeni nesil sorularla onları tanıştırmayı ve bunları kendi amaçlarına göre yapılandırmalarına destek olmayı da amaçlıyor.

Nasıl?
Her kitap dosyası en az dokuz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma ayrıntılı yönergelerle açıklanıyor. Kitabı okumadan önce, kitabı okurken ve kitabı okuduktan sonra yapılabilecek uygulamalar içinden istediklerinizi seçebilir, yönergeleri ve uygulayıcı notlarını adım adım takip ederek tüm çalışmaları kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulamaları bizim önerdiğimiz yaş grupları dışında da kullanabilir, kitap ve etkinlik seçimlerinizi çalıştığınız grubun okuma ilgilerini, etkinliklerin genel ve özel kazanımlarını dikkate alarak da yapabilirsiniz.

ETKİNLİKLERİN AKIŞ İÇERİĞİ
Etkinlik dosyalarımızın ilk sayfasında kitabın künyesini, etkinliği hazırlayan uzmanın ismini, etkinlikte yer alan uygulamaların kapsadığı ana temaları ve o etkinliğe ait anahtar sözcükleri göreceksiniz.

Sonraki sayfada kazanım listesine yer verdik. Bunlar o etkinlik dosyasında yer alan tüm uygulamaların hedeflediği genel kazanımlardır. Her uygulamanın odaklandığı özel kazanımlar ise o uygulamanın başında ayrıca belirtilmektedir. Malzeme ya da başka ön hazırlık gerektiren çalışmalarla ilgili özel bilgiler etkinliğin başındaki açıklamalarda yer alıyor. Sonraki bölümde ise kitabın ayrıntılı özetini göreceksiniz.

Etkinlikler okuma sürecinin tamamını kapsıyor. Bazıları kitabı OKUMA ÖNCESİNDE, bazıları OKUMA SIRASINDA, bazıları da kitabı OKUDUKTAN SONRA yapılacak çalışmalardır. Programınızda kitabı okumaya ayırdığınız süreye bağlı olarak bu çalışmalar içinden istediklerinizi seçip uygulayabilirsiniz. Bütüncül olarak hepsi kitabın genel temasına ve iletisine hizmet etse de her biri ayrıca birbirinden bağımsız etkinliklerdir. Özellikle “kitabı okuduktan sonra” yapılacak etkinlikler, kitabı ya da kitapta ele alınan konuları yaşamla ve başka disiplinlerle ilişkilendirilen uygulamalardır. Bunları tasarım ve beceri atölyelerindeki tümleşik uygulamalarda ya da proje odaklı çalışmalarda kullanabilirsiniz.

Bazı etkinliklerimizin kendi içinde birkaç aşamadan oluştuğunu göreceksiniz. Bunlar birbirine bağlı, basitten karmaşığa doğru yapılandırılmış katmanlı çalışmalardır. Çalışma içindeki aşamalar adım adım derinleştiği için aşamaları atlamadan kullanmanız çalışmanın etkinliğini artıracaktır.

Bazı çalışmalarımız ise “Ön Değerlendirme” ve “Son Değerlendirme” gibi aynı etkinliğin hem kitabı okumadan önce hem de okuduktan sonra yapılmasıyla anlam kazanacak karşılaştırmalı uygulamalardır. Bazen de değerlendirmeler “Ara Değerlendirme” formatında o etkinliğin içinde sorularla yapılandırılan basamaklardan biri olarak tasarlanmıştır. Etkinliklerin “Uygulayıcıya Not” bölümünde ise o çalışmayla ilgili vurgulara ya da alternatif uygulama önerilerine yer verdik.