Altın Kitaplar Akademi olarak kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz. Akademi üyeliği, atölye ve etkinlik içerikleri paylaşımlarımız kapsamında kişisel veri işleme faaliyetlerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) belirtilen yükümlülük ve ilkelere uygun hareket ediyor, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini alıyoruz.

Yetişkinlerin yanı sıra çocuklara yönelik yaptığımız çalışmalarda da 18 yaşından küçük kişilerin verilerinin korunması ve işlenmesinde KVKK’ya ek olarak çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin ve düzenlemelerin gözetilmesini de önemsiyoruz.

Tüm kişisel veriler üyelerle iletişimin yanı sıra internet sayfamızdaki “Sizden Gelenler” bölümü kapsamında kullanılacak, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve sınıflandırılacaktır.

Kişisel verileri toplama nedeni ve saklama yöntemi

Altın Kitaplar Akademi üyeliği kapsamında bizimle paylaştığınız veriler (adınız soyadınız, doğum tarihiniz, çalıştığınız eğitim kurumu, telefon numaranız ve e-postanızın yanı sıra ve “Sizden Gelenler” bölümünde kişisel ve kurumsal izninize dayalı olarak bize iletip sayfamızda paylaşmamızı istediğiniz çalışmanız ve bununla ilgili fotoğraflar) elektronik ve fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile, akademi internet sayfasının amacının gerekli kıldığı süre boyunca korunacaktır.

“Sizden Gelenler” bölümünde paylaştığınız etkinlik uygulamalarında paylaşımda adı geçen ya da fotoğraf paylaşılmışsa görselde görünür olan kurumdan, kişilerden ve 18 yaş altındaki çocuklardan Altın Kitaplar Akademi sayfasında paylaşılacağına dair onayın alınmış olması gerekmektedir.

Açık rızanızla doldurduğunuz etkinlik içeriği paylaşım formu ve izin onayı, formda sözünü ettiğiniz çalışmanın özgün ve size ait olduğunu ya da doğrudan alıntı yaptığınız ana kaynağı/çalışmayı/kişiyi referans olarak belirttiğinizi veya çalışmasından esinlendiğiniz kişinin ya da çalışmanın adını anarak paylaştığınızı kabul ettiğinizi gösterir. Etkinlik içeriği paylaşımınız, ayrıca bir daha rızanız aranmadan, temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, “Sizden Gelenler” bölümü bağlamında, internet sitemizde, üye bültemizde ve sosyal medya hesaplarımızdaki duyurularımızda paylaşılabilir.

Çalışmanızda 0-18 yaş arasındaki çocukların isimleri, kişisel bilgileri ve görüntüleri doğrudan ve açıkça kullanılmışsa bu paylaşımınız için çocuğun beyan ve taahüdünün yanı sıra aile veya okul onayı da gereklidir. Başvuru formunda verdiğiniz onay ile bu çalışmayı yürüten ve paylaşan kişi olarak bu onayları aldığınız ve “çocuğun yüksek yararını göz önünde tutarak” hareket ettiğiniz kabul edilir.

KVKK’nın 11. Maddesi gereği, kişisel verilerinizin kullanımına dair bilgi edinme, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme vb. haklara sahipsiniz. Bunlarla ilgili talebinizi www.altinkitaplarakademi.com adresi üzerinden bizimle iletişim kurarak veya iletisim@altinkitaplarakademi.com adresine eposta yazarak iletebilirsiniz.