"Dünyayı Okumak:Okuryazarlık" Sempozyumu

17 Aralık 2022 Saat: 08:30 - 17:20

Ücretsiz

Sempozyumun Alt Başlıkları

 • Yabancı Dil ve Anadilde Okumak
 • Disleksi ve Okuma Becerileri
 • Beden ve Ruhu Okumak
 • Kenti Veri ile Okumak
 • İklim ve Çevre Okuryazarlığı
 • Doğayı Okumak
 • Dünyayı Matematikle Okumak
 • Tarihi ve Bilimi Öykülerle Okumak
 • Medya Okuryazarlığı
 • Üst Düzey Düşünme Becerileri
 • Düşünmeyi Düşünmek
 • Çocuklar için Felsefe
 • Tasarım Odaklı Okuma: Görsel okuma
 • Oyunla Kendimizi Okumak
 • Yaratıcı Okuma
 • Yaratıcı Yazma
 • Sosyal Kültürel Beceriler ve Okuma

SEMPOZYUM PROGRAMI

1.OTURUM

BÜYÜK SALON
 • 08.30-09.20 Kayıt
 • 09.20-09.35 Oktay Kargül (İPA)
 • 09.35-09.50 Nilay Yılmaz (Altın Kitaplar Akademi)
 • 09.50-10.00 Ferda Soysal ile ritim çalışması
 • 10.00-10.20 Kenan Kocatürk (Yayıncılık Dünyasını Okumak)

  Türkiye Yayıncılar Birliği yönetim kurulu başkanı ve Uluslararası Yayıncılar Birliği İPA’nın Türkiye temsilcisi Kenan Kocatürk yayıncılık sektörünü, Türkiye’de ve dünyada gelişen olayların yayıncılık dünyasına etkilerini anlatacak. Gelin hep birlikte çocuk ve gençlik kitaplarının yayıncılıktaki önemini okuyalım, düşünelim.
 • 10.20-10.40 Hüseyin Çağlar İnce (Doğa Okuryazarlığı)

  Doğayı Okumak: Bir kütüphane olarak doğa, insanoğlunun problemlerini çözebilir mi? Gelin hep birlikte doğa eğitiminde biyolojik çeşitliliğin önemi, Yörükler ve sade yaşam kültürü, çocuk ve yetişkinlerde doğa farkındalığı çalışmalarının yeniden kültür üretimine olan katkıları üzerine konuşalım.
 • 10.40-11.00 Cem Seymen (Doğa ve İklimi Okumak)

  İklimi ve Çevreyi Okumak: Gazeteci, televizyon programcısı ve ekonomist Cem Seymen ile birlikte iklim ve doğa okuryazarlığını konuşalım.

 • 11.00-11.20 ARA

 • 11.20-11.40 Ebru Cündübeyoğlu (Disleksi ve Okuma Becerileri)

  Disleksi ve Okuma Becerileri: Sanatçı Ebru Cündübeyoğlu kendi deneyimlerinden yola çıkarak disleksi konusunu ele alacak. Gelin hep birlikte dünyaya disleksi penceresinden bakıp okuyalım.
 • 11.40-12.00 Seda Öğretir (Dijital Çağda Medyayı Okumak)

  Dijital Çağda Medyayı Okumak: Haber sunucusu Seda Öğretir ile dijital çağda değişen medya dinamiklerini konuşacağız. Gelin bu kez haberleri hep birlikte okuyalım.
 • 12.00-12.20 Serkan Ocak (Beden ve Ruhu Okumak)

  Beden ve Ruhu Okumak: Sporun pek çok dalında aktif olarak yer alan gazeteci Serkan Ocak ile insanın spor sayesinde kendini okuması ve spor hakkı üzerine konuşacağız.
 • 12.20-12.40 Ömür Kurt (Medyayı Okumak)

  Medyayı Okumak: Kitlesel iletişim araçlarından aralıksız akan bilgi bizi nasıl etkiliyor, tavır ve davranışlarımızda ne gibi değiştirici etkiler yaratıyor? İçinde bulunduğumuz çağdaş medya okuryazarlığı her bireyin farkında olması gereken bir alandır. Gelin hep birlikte medya okuryazarlığının kişiler ve toplumlar üzerindeki etkisini konuşalım.
 • 12.40-13.00 Doğan Hızlan (Edebiyat Dünyasını Okumak)

  Edebiyat Dünyasını Okumak: Kültür sanat sektörünün duayen gazetecisi Doğan Hızlan edebiyatın dününü, bugününü ve yarınını konuşacak. Gelin hep birlikte edebiyat sayfalarında dolaşalım.

 • ÖĞLE ARASI 13.00-14.00

2.OTURUM

BÜYÜK SALON
 • 14.00-14.30 Prof. Dr. Cem Balçıkanlı (Yabancı Dilde Okumak)

  “İnsan birini yenmek istiyorsa, önce kendi cehaletini yenmelidir.” Anonim Yabancı dile biraz mesafeli olmamız “yabancı” kelimesinin “yabancılaşma” kavramını çağrıştırdığından mıdır bilinmez. Ancak yabancı dille ilgili yanlış inançlar, önyargılar, safsatalar, aşırı genellemeler ve kanıtsız yaklaşımlar yabancı dil okuryazarlığının önündeki en büyük tehditlerdir. Bu konuşmada yabancı dil okuryazarlığı kavramını irdeleyip bireylerin hangi ilkelere inanırlarsa bu kavramı içselleştirebileceklerinin üzerinde durulacaktır.
 • 14.30-15.00 Prof.Dr.T.Oğuz Başokçu (Üst Düzey Düşünme Becerileri ve Okumak)

  Üst Düzey Düşünme Becerileriyle ilgili geniş bir literatür olmasına rağmen ölçülmesine yönelik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu becerilerin geliştirilmesini hedefleyen çalışmaların tutarlı sonuçlar verebilmesi için ise
  ortada bir gelişim olduğunun nesnel olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle üst düzey düşünme becerilerine yönelik yaklaşımların alana özgü amaçlarını karşılayacak ölçümler ile desteklenmesi önemli bir ihtiyaçtır. Bu konuşma, günümüzde sıklıkla zeka, dikkat, hazır bulunuşluk gibi özellikler ile karıştırılarak ölçülmeye çalışılan üst düzey düşünme becerilerinin kendine özgü ölçme yöntemlerine ilişkin bir farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
 • 15.00-15.30 Nuh Bektaş, Çağdaş Yüksel (Metinler Arası Bilim Okuryazarlığı)

  Mekân ve düzene bağlı toplumsal yaşam bilimsel bilginin üretilmesine, anlaşmasına ve aktarılmasına muhtaçtır.  Çeşitli metin türlerine yansıyan bilimsel bilgi bu metinler dikey ve yatay bağlantılar gözetilerek okunduğunda görünürlük kazanır. “İpek Yolu Günlüğü” isimli edebî eserin kurgusal dünyasından hareketle metinler arası bilim okuryazarlığı tartışılacaktır.

 • ARA 15.35-16.00

 • 16.00-16.30 Esra Huri Bulduk (Kenti Veri İle Okumak)

  *İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi; İstanbul’un ekonomik, ekolojik, toplumsal ve mekânsal sorunlarına çözüm üretmeyi, İstanbul’un özgün değerlerini koruyarak, kentin yerel potansiyeli ve tarihsel birikimiyle küresel rolünü uzun erimli tanımlamayı ve kentin kaynaklarının İstanbullular tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda 2 yılda, 20.218 İstanbulluyla birlikte üretilmiştir.
  *Kentin verisini uzmanlarla buluşturarak politikalar üretmek, kentin geleceğini ortak akılla belirlemek üzerine İstanbul Planlama Ajansı deneyim ve çalışmaları
 • 16.30-17.00 Prof. Dr. Asiye Kakırman Yıldız (Çocuklarda Bilgi Okuryazarlığı)

  Bir yazıyı ya da yazılı bir metni hiçbir çaba sarf etmiyormuşçasına kelime kelime, sayfa sayfa okumaya başlarken, aslında insanlık tarihindeki en büyük icatlardan, en büyük başarılardan bir tanesini gerçekleştiriyorsunuz. Bu mucizeyi gerçekleştirebilme yetisi günlük faaliyetlerimizin önemli bir kısmını oluşturduğu için muhtemelen kıymetinin pek farkına varamıyoruz. Biz yetişkinler için okuyabilmek artık neredeyse otomatik bir eylem. Fakat çocuklar için özellikle de harflerle ve kelimelerle yeni tanışanlar için son derece mucizevi. Çocukların hemen hemen hepsi okumayı öğrense de okumanın, hele de okuduğunu anlamanın zannettiğimiz kadar doğal ve doğuştan olmadığını biliyoruz. Nitekim yapılan araştırmalara göre, düşündüğümüzden çok daha fazla sayıdaki çocuğun okuma eylemine erişiminin kolay olmadığını gösteriyor. Bu gerçeklik öğrencilerimizin bir sınava girdiğinde, her çocuğun bildiğini düşündüğümüz kelimeleri ya da kavramları anlayamadıklarında ortaya çıkıyor. Çocuklar bilgiyi nasıl okuyor?
 • 17.00-17.20 Sempozyum Kapanışı

ATÖLYELER

TOPLANTI SALONU
 • 14.00-14.45 Hidayet Uskal (Oyunun Gücü)

  Duyguyu ortaya çıkarabilmek duyguyu anlamak kadar önemlidir. Çocukların ihtiyaçlarını, ilgilerini, düşüncelerini ve güvende hissettiği anları anlayabilmek ve görünür kılmak için çocukların dünyasına açılan kapının anahtarını kullanmaya hazır mısınız? Haydi o zaman gelin birlikte oynayalım.
 • 14.50-15.35 Bahar Gürey (Tasarım Odaklı Okuma)

  Atölyede jeux dramatiques (dışavurumcu oyun) yönteminin tasarım odaklı okuma açısından nasıl kullanıldığı sorusuna yanıt aranacak ve birlikte bir “merkez” tasarımı yapılacaktır. Anlatılacak olan öyküde geçen olayları imgesel olarak temsil edecek araçlar bulunacak ve bir öyküyü bir tablo gibi tasarlamanın yolları keşfedilecektir. “Merkez” tasarlanırken bir şeyi başka bir şeye dönüştürerek, onu –mış gibi kullanma ya da onu bir şeye benzeterek anlatma, dolayısıyla imgeler aracılığı ile metaforik bir dil oluşturma sürecinin deneyimleneceği atölyede merkezlerin derslerde nasıl kullanılacağı da tartışılacaktır.

 • 15.35-15.50 ARA

 • 15.50-16.35 Çiğdem Odabaşı (Okuma ve Görme Biçimleri)

  Edebiyat ve sanat yoluyla kelimelerin ve resimlerin ruhuna seslenmeye hazır mısınız? Atölyede Selçuk Demirel’in, Orhan Pamuk’un “Kara Kitap” eserini görselleştirdiği “Sen Surat Okumayı Bilir Misin?” çalışmasından yola çıkacağız. Eserden hareketle, imge, renk, çizgi, hareket, döngüsellik ve soyut düşünme çalışmalarını metin ve görsellerle ilişkilendireceğiz. Görme ve okuma biçimlerimizi yeniden sorgulayacağız.

HANGAR 1
 • 14.00-14.45 Dr.Özge Özdemir (Okuma Biçimleri ve Felsefe)

  Bu atölyede Ursula K. Le Guin'in uyanık Kalmak* başlıklı makalesinden yola çıkarak “Kitabın modası geçiyor," varsayımının doğruluğunu sorgulayacağız. Eskiden daha fazla insan mı kitap okuyordu? Eskiden daha fazla kitap mı okunuyordu? Siyasi ve ekonomik güç, insanların kitap okuma sayısını ve biçimini etkiler mi? Bir zamanlar bize sosyal paylaşım alanı sunan kitaplar artık eğlence aracına mı dönüştü? Bu ve benzeri sorular eşliğinde kitap okumanın niceliği ve niteliği üzerine birlikte düşünecek ve tartışacağız.
  *Ursula K. Le Guin, Sözcüklerdir Bütün Derdim: Hayat ve Kitaplar Üzerine Yazılar, çev. Damla Göl, Hep Kitap, 2018, İstanbul)
 • 14.50-15.35 Dr.Sümeyra Ayık (Çocuklar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları)

  Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının (SKA) ideolojisi nedir? Eğitimde SKA nedir? Ulusal eğitim öğretim programlarında SKA’lara nasıl yer verilebilir? Öğretmenler bu konuda hangi teknikleri kullanabilir? Eğitimde sürdürülebilir kalkınma amaçları ve uygulama örnekleri nelerdir? Atölye çalışmamızda bu soruları yanıtlayacağız.

 • 15.35-15.50 ARA

 • 15.50-16.35 Dr.Nihan Akkocaoğlu (Çocuklarla Felsefe Çalışmalarında Çocuk Kitapları)

  Bu atölyede çocuklarla felsefenin kalbinde yer alan felsefe soruları ve bu soruları tartışırken bize eşlik eden çocuk kitapları hakkında konuşacağız.

HANGAR 2
 • 14.00-14.45 Prof.Dr.Sinan Olkun (Matematiğin Üç Alfabesi)

  Matematik, herkesin temel düzeyde de olsa sistemli akıl yürütme ve veriye dayalı karar vermede ihtiyaç duyduğu bir disiplindir. Matematiği bir dil olarak düşünürsek, bu dilde iletişim kurmak için üç farklı alfabe kullanılmaktadır. Atölyemizde bu alfabeler üzerine çalışacağız.
 • 14.50-15.35 Dr.Nilay Yılmaz (Karartma Tekniğinden Öykü Kurgusuna)

  Bir metnin/yazarın kurgusunu farklı biçimlere okuyacak, kurgu içinden kurgu yaratma yöntemi olan Karartma Tekniğini (Blackout Poetry) çalışacağız. Bir yaratıcı yazma tekniği olan Karartma ile oluşturduğumuz ürünleri daha sonra bir öykü kurgulama aracı olarak kullanacak, parçalardan bütüne hareketle farklı anlatılardan yola çıkarak ortak bir anlatıya ulaşacağız.

 • 15.35-15.50 ARA

 • 15.50-16.35 Özge Öztürk Birdal (Sosyal Kültürel Okuryazarlık: Başkaları da Var)

  Farklı toplumsal ve kültürel geçmişe sahip bireylerin bir arada yaşadığı topluluklar yaşamımızı zenginleştirirken bir yandan da yeni duyarlılıkların ve farkındalıkların geliştirilmesini gerekli kılıyor. Yaratıcı dramanın teknik olarak kullanılacağı bu atölyede farklılıkların zenginlik olduğunu kabul ederek farklılıklar arasında köprü kurmaya çalışacak, kültürler arasında bir hiyerarşi olmadığından yola çıkarak yaşama becerisi üzerine düşünmeyi ve eylemeyi odağımıza alacağız.